Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

Zprávy SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

clip_image009.jpg
Úvod
Doporučený postup Příprava lékových forem s obsahem nebezpečných léčiv
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 03 Prosinec 2017 17:11

V sekci Doporučené postupy (pro registrované čtenáře) zveřejňujeme konečnou verzi Doporučeného postupu SNL/ČLnK "Příprava lékových forem s obsahem nebezpečných léčiv."  Doporučený postup je věnován lékárníkům, kteří připravují léčivé přípravky z nebezpečných léčiv. Cílem doporučeného postupu je definovat nebezpečné léčivo, zveřejnit seznam nebezpečných léčiv, doporučit optimální podmínky pro přípravu léčivých přípravků s vysokým nebezpečím a upozornit na různé stupně nebezpečí spojené s manipulací.

Připomínáme, že v souvislosti s přípravou tohoto DP proběhla diskuse týkající se terminologie a bylo zveřejněno Stanovisko Sekce nemocničních lékárníků k terminologii léčiv nebezpečných pro personál a rizikových pro pacienty. Navrhované používání pojmů  nebezpečná léčiva/riziková léčiva vychází z analogických termínů v zahraničí  - Hazardous/High Risk Drugs

 
Založena Pracovní skupina seniorů (PSS) při SNL ČFS
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 03 Prosinec 2017 13:10

Dne 17. 11. 2017 na kongresu Nemocničních lékárníků v Brně byla ustanovena Pracovní skupina seniorů (PSS) při SNL ČFS.

PSS vyzývá k aktivní i pasivní spolupráci všechny bývalé i stávající nemocniční lékárníky starší 60 let. Cílem je nejen umožnit starším kolegům, aby neztratili kontakt s oborem, kterému se mnohdy celoživotně věnovali, ale také snaha pomoci stávajícím členům výboru SNL s některými dílčími úkoly.

Tato aktivita má ovšem rovněž i společenský rozměr. Chceme se vzájemně příležitostně vídat, chceme sdílet aktuality, ale i vzpomínky z událostí, které se vztahují k našemu oboru. Protože jsme senioři 21. století, budeme využívat moderních technologií. Pokud jste už nyní zvědavi, kdo je zakládajícím členem, tak si klikněte ZDE (pro registrované čtenáře).  

Registrujte se ZDE, (pouze pokud ještě nemáte přístup na www.nemlek.cz), uveďte případně bývalou nemocniční lékárnu. ke jste dříve pracovali)

Celý článek...
 
Ohlédnutí za Kongresem nemocničních lékárníků v Brně
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 02 Prosinec 2017 22:08

Kongres nemocničních lékárníků je úspěšně za námi, v sekci "Prezentace z kongresů"  si po přihlášení můžete stáhnout jednotlivé přednášky. Na následujících řádcích si přečtěte ohlédnutí z pera Standy Havlíčka, které vychází v Medical tribune. 

Skryté tváře farmacie

21. kongres nemocničních lékárníků, Brno - 16. - 18. listopadu 2017

Hlavnímu programu kongresu předcházel ve čtvrtečním odpoledni seminář věnovaný tématům souvisejícím s přípravou na atestaci z nemocničního lékárenství. Kromě očekávaných příspěvků o změnách legislativy (zejména novela zákonů č. 95/2004 Sb. - o vzdělávání) zazněly i prezentace atestačních prací, z nichž si minimálně ta o dopadech nedostupnosti léčivých přípravků zaslouží svou vlastní úvahu. 
Celý článek...
 
Zpráva z Pracovního setkání vedoucích lékárníků NL 27.11. 2017
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pátek, 01 Prosinec 2017 11:29
 
Dne 27. 11. 2017 se v Lékařském domě v Praze uskutečnilo pod hlavičkou SNL ČFS první neformální Pracovní setkání vedoucích lékárníků NL, kterého se zúčastnilo 44 kolegů-vedoucích lékárníků včetně zástupců výboru SNL. Očekávaným výstupem bylo zjištění zájmu o pravidelná pracovní setkání, jejich praktický přínos jak pro zástupce přímo řízených, tak krajských a městských nemocnic, předání zkušeností a postřehů z každodenní lékárenské praxe a interaktivní diskuse nad společnou pracovní problematikou.
 
Mezi hlavní projednávaná témata patřilo:
 • Odměňování za specifické odborné činnosti nemocniční lékárny (cytostatika, domácí parenterální výživa)
 • Doplatky na léčiva ZULP v lékárně a jejich započitatelnost, výdej extrémně nákladných léků lékárnou v režimu úhrady pacientem a možná forenzní rizika
 • Problematika koncepce bonusových smluv s ohledem na zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a 340/2015 Sb. O registru smluv
 • Konkrétní výstupy z kontrol SÚKL v nemocničních lékárnách v roce 2017
 • Reálná hrozba kontrol nemocničních lékáren zástupci Hygienické služby dle zákona o chemických látkách
 • Personální problematika nemocničních lékáren v návaznosti na aktuálně platnou novelu zákona 95/2004 Sb. O zdravotnických povoláních - specializace
 • Vzdělávací programy – nástavbová specializace nemocniční lékárenství a návazné kompetence
Projednávání legislativních témat proběhlo za přítomnosti odborných konzultantů – Mgr. Maršíka, Mgr. Štajera, JUDr. Davidové a PharmDr. Heislerové. 
Z Pracovního setkání vyplynuly další podněty, které budou výše jmenovanými odborníky zpracovány a prezentovány na nejbližších konferencích, konkrétně na Zimní konferenci v Jihlavě v lednu 2018.
Příští Pracovní setkání se uskuteční opět v Praze v průběhu března 2018, dle volných termínů Lékařského domu.
 
Definitivní program 21. kongresu nemocničních lékárníků v Brně
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 07 Listopad 2017 00:05
Vážení kolegové,
 
Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při České asociaci sester pořádá již 21. Kongres nemocničních lékárníků.
Hlavním tématem letošního kongresu bude problematika onemocnění trávicího ústrojí, význačný prostor budou mít přednášky s tématikou nespecifických střevních zánětů, dále otázky správné funkce slinivky a jater a v neposlední řadě také nové přístupy v terapii kolorektálního karcinomu.
 
Vlastní akce proběhne v termínu 16. až 18. 11. 2017 (netradičně čtvrtek až sobota, neděle bude volná) v prostorách brněn­ské­ho Výstaviště.
Veškeré informace a registrace na webových stránkách kongresu ZDE
Celý článek...
 
Výzva EAHP - Member projects 2018/2019
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 07 Listopad 2017 00:05
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na General Assembly EAHP v roce 2016 byla schválena finanční podpora tzv. "Member projects". Podrobnosti  týkající se  přihlášek, procesu výběru projektů, časového plánu a formálních požadavků naleznete v příloze ZDE
Uzávěrka pro návrhy projektů je 10. prosince 2017, informaci o vašem zájmu zašlete předsedovi sekce nemlek. Mgr. Michalu Hojnému na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 
výbor sekce nemlek
 
Pozvánka na Informační semináře o problematice protipadělkové směrnice (FMD)
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 31 Říjen 2017 22:38
Ve dnech 31.10. a 23.11. proběhnou informativní semináře k problematice protipadělkové směrnice se zaměřením na specifika procesů v lékárnách a nemocnicích.
Plánované semináře jsou určeny pro zástupce nemocnic, nemocničních i běžných lékáren, kteří dle Směrnice Evropského Parlamentu  2011/62/EU, také nazývané směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD), jsou dotčenými subjekty celého řešení a při výdeji léčivých přípravků na předpis budou od února 2019 povinně ověřovat v národním systému jejich pravost.
31.10.2017 je seminář plánován od 10:00 do 14:00 v Praze v sále Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 2551/48 
23.11.2017 se uskuteční seminář od 10:00 do 14:00 v Olomouci, sál BEA centra, tř. Kosmonautů 1288/1 
 
 Agenda těchto setkání bude zahrnovat následující oblasti:
 • Úvodní informace o Národní organizaci pro ověřování pravosti léčiv a celém řešení  
 • Ochranné prvky – Směrnice Evropského Parlamentu a Nařízení Komise v přenesené pravomoci  Stav projektu v České republice 
 • Hlavní dopad FMD na procesy v nemocnicích a nemocničních lékárnách
 • Zpětná vazba z trhu a připravenost jednotlivých subjektů
 • Otázky a odpovědi
 
Pro přihlášení k účasti na semináři zašlete, prosím, e-mail s kontaktními údaji nejpozději 5 dní před daným termínem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
 
Pozvánka na seminář o ochraně osobních údajů (GDPR)
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 31 Říjen 2017 22:38
Sekretariát ČLS JEP připravuje semináře o nové legislativě o ochraně osobních údajů (GDPR).
 
Termín konání prvního semináře:  6. 12. 2017 od 9:00 hod., přepokládaný čas ukončení v 13,00 hod.
Místo konání: ČLS JEP, Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00  Praha 2.
 
RÁMCOVÝ PROGRAM  SEMINÁŘE:
 • Obecné nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů;
 • Podstatné změny a nové povinnosti při zpracování osobních údajů, které přináší Nařízení EU  (GDPR) terminologie, definice, legitimita zpracování údajů, zpracování údajů o zdraví;
 • Analýza dopadu Nařízení na činnosti poskytovatelů zdravotních služeb; posuzování rizik; 
 • Zabezpečení údajů; Pověřenec pro ochranu osobních údajů u PSZ; jeho postavení, úkoly a odpovědnost;  
 • Stanovení postupu k zajištění souladu s Nařízením při zpracování osobních údajů u PZS; práva fyzických osob, posuzování rizik jako základní přístup k ochraně údajů;
 • Souhlas subjektu údajů jako legitimní důvod zpracování údajů – náležitosti souhlasu, výhody a nevýhody;
 • Moderní technologie a jejich použití z pohledu Nařízení.
 
Hlavní lektor: RNDr. Karel Neuwirt
 
Účast je nutné potvrdit do 15. 11. 2017 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky do sekretariátu: 224 266 223
 
 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 42

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 47 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack