Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

clip_image034.jpg
Úvod
Pozvánka na Informační semináře o problematice protipadělkové směrnice (FMD)
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 31 Říjen 2017 22:38
Ve dnech 31.10. a 23.11. proběhnou informativní semináře k problematice protipadělkové směrnice se zaměřením na specifika procesů v lékárnách a nemocnicích.
Plánované semináře jsou určeny pro zástupce nemocnic, nemocničních i běžných lékáren, kteří dle Směrnice Evropského Parlamentu  2011/62/EU, také nazývané směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD), jsou dotčenými subjekty celého řešení a při výdeji léčivých přípravků na předpis budou od února 2019 povinně ověřovat v národním systému jejich pravost.
31.10.2017 je seminář plánován od 10:00 do 14:00 v Praze v sále Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 2551/48 
23.11.2017 se uskuteční seminář od 10:00 do 14:00 v Olomouci, sál BEA centra, tř. Kosmonautů 1288/1 
 
 Agenda těchto setkání bude zahrnovat následující oblasti:
 • Úvodní informace o Národní organizaci pro ověřování pravosti léčiv a celém řešení  
 • Ochranné prvky – Směrnice Evropského Parlamentu a Nařízení Komise v přenesené pravomoci  Stav projektu v České republice 
 • Hlavní dopad FMD na procesy v nemocnicích a nemocničních lékárnách
 • Zpětná vazba z trhu a připravenost jednotlivých subjektů
 • Otázky a odpovědi
 
Pro přihlášení k účasti na semináři zašlete, prosím, e-mail s kontaktními údaji nejpozději 5 dní před daným termínem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
 
Pozvánka na seminář o ochraně osobních údajů (GDPR)
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 31 Říjen 2017 22:38
Sekretariát ČLS JEP připravuje semináře o nové legislativě o ochraně osobních údajů (GDPR).
 
Termín konání prvního semináře:  6. 12. 2017 od 9:00 hod., přepokládaný čas ukončení v 13,00 hod.
Místo konání: ČLS JEP, Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00  Praha 2.
 
RÁMCOVÝ PROGRAM  SEMINÁŘE:
 • Obecné nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů;
 • Podstatné změny a nové povinnosti při zpracování osobních údajů, které přináší Nařízení EU  (GDPR) terminologie, definice, legitimita zpracování údajů, zpracování údajů o zdraví;
 • Analýza dopadu Nařízení na činnosti poskytovatelů zdravotních služeb; posuzování rizik; 
 • Zabezpečení údajů; Pověřenec pro ochranu osobních údajů u PSZ; jeho postavení, úkoly a odpovědnost;  
 • Stanovení postupu k zajištění souladu s Nařízením při zpracování osobních údajů u PZS; práva fyzických osob, posuzování rizik jako základní přístup k ochraně údajů;
 • Souhlas subjektu údajů jako legitimní důvod zpracování údajů – náležitosti souhlasu, výhody a nevýhody;
 • Moderní technologie a jejich použití z pohledu Nařízení.
 
Hlavní lektor: RNDr. Karel Neuwirt
 
Účast je nutné potvrdit do 15. 11. 2017 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky do sekretariátu: 224 266 223
 
 
 
Podmínky přidělení bodů do celoživotního vzdělávání na nadcházejícím kongresu EAHP v Göteborgu
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 30 Říjen 2017 08:45

Informace pro účastníky 23. kongresu EAHP v Göteborgu – klíč pro přidělení bodů v rámci celoživotního vzdělávání Českou lékárnickou komorou.

Kongres EAHP je ČLnK registrován pod č. (bude doplněno).

 • Vaše účast bude ohodnocena podle metodiky ČLnK - počet bodů bude odpovídat počtu hodin strávených na konkrétních přednáškách/seminářích… v rámci kongresu. Sledování účasti bude probíhat skenováním čárových kódů na jmenovkách účastníků na začátku a konci přednášky
 • Účast na satelitních (sponzorovaných) sympoziích se do “bodované” účasti nezapočítává (tzv. Synergy sympozia ano).
 • Výbor SNL si z EAHP vyžádá přehled účasti u jednotlivých účastníků.
 • Pro přiznání je dále nutné vyplnit krátký dotazník, ve kterém od Vás získáme členské číslo ČLnK, nutné pro správné zapsání, a také souhlas s tím, abychom Vám body nechali zapsat. Termín pro vyplnění je 30/4/2018.

Vstup do dotazníku.

Výbor SNL

 
Úhrada za přípravu cytostatik i pro rok 2018 beze změny
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 25 Říjen 2017 11:29
Výbor SNL se obrátil s dotazem na zástupce zdravotních pojišťoven, zda plánují pro rok 2018 realizovat změny ve stávajícím způsobu úhrady za přípravu cytostatik. Odpovědi jsou zatím jednoznačné - žádná z pojišťoven neplánuje v tuto chvíli realizovat jakékoliv změny. Od zástupců Svazu zdravotních pojišťoven máme příslib oficiálního vyjádření po schůzce jejich zdravotních ředitelů 9. listopadu. Postoj VZP byl potvrzen přímo náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči MUDr. JUDr. Petrem Hoňkem.
O případných změnách Vás budeme samozřejmě informovat.
Za výbor SNL
Michal Hojný
 
Výsledky hlasování o rozšíření výboru SNL
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 16 Říjen 2017 23:53
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
Jak jsme Vás již na stránkách SNL informovali, ve dnech od 16.10.-23.10. 2017 proběhlo elektronické hlasování jako indikativní volba týkající se kooptování dvou nových členek do výboru SNL. Pozvánky k hlasování byly rozeslány členům SNL na emailové adresy uvedené v členské evidenci ČFS.
Kolegyně PharmDr. Marcela Heislerová, PhD. a PharmDr. Renáta Ročková, MBA. byly kooptovány do výboru SNL počtem hlasů 116:0 
Kolegyním blahopřejeme, děkujeme všem, kdo se zúčastnili hlasování
Výbor SNL
 
Zpráva ze semináře o protipadělkové směrnici (FMD)
Napsal uživatel michal hojný   
Sobota, 14 Říjen 2017 21:43
Dne 26. 9. 2017 proběhl na Ministerstvu zdravotnictví (za účasti JUDr. Radka Policara a Ing. Jana Michálka) seminář k naplnění Směrnice Evropského Parlamentu  2011/62/EU, také nazývané směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD). Seminář organizovala Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv  a byl primárně určen „nelékárenským“ zástupcům lůžkových zdravotnických zařízení, aby měli možnost se seznámit se základními principy Směrnice a provozními komplikacemi, které její naplnění přinese do praxe nemocničních lékáren.
Na programu byla:
 
Úvodní informace o NOOL a celém řešení  - Jakub Dvořáček (AIFP)
Právní vstup – evropské nařízení + delegované akty – Apolena Jonášová (SÚKL)
Stav projektu v ČR – Pavlína Štisová (project manager NOOL) 
Hlavní dopad na procesy v nemocnicích a nemocniční lékárny –  Michal Hojný
Otázky a odpovědi
Celý článek...
 
Mgr. Michal Hojný novým předsedou SNL ČFS
Napsal uživatel Petr Horák   
Pondělí, 09 Říjen 2017 22:02
Vážení členové Sekce nemocničních lékárníků,
Dovolte, abych Vás informoval o organizačních změnách ve výboru SNL.
 
Vzhledem k tomu, že po mém zvolení do čela Evropské asociace nemocničních lékárníků na období 2018-2021 mi značně narostla pracovní zátěž, a to i v nynější pozici President-Elect, rozhodl jsem se po zralé úvaze z funkce předsedy SNL odstoupit. Agenda Sekce je velmi nabitá a se vzrůstající tendencí, a je nutné, aby v jejím čele stál časově flexibilnější kolega. 
 
Výbor Sekce na svém zasedání dne 5. října 2017 zvolil do čela Sekce Mgr. Michala Hojného, který je bezpochyby na tuto významnou roli více než připraven. Já se pokusím maximálně přispět svým dílem z pozice řadového člena výboru. (čtěte dále)
Celý článek...
 
Podpora aktivní účasti na mezinárodních kongresech 2018
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 08 Říjen 2017 09:27

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor sekce nemocničních lékárníků nabízí členům SNL ČFS finanční podporu aktivní účasti (poster, či ústní sdělení) na zahraničních kongresech. Mezi pravidelně podporované akce patří především kongres EAHP:

V roce 2018 se uskuteční 23rd Congress of the EAHP - 21.- 23. March 2018, Gothenburg, Sweden

Pozor, deadline pro zaslání abstraktů na kongres je již 15. října 2017

Ze zaslaných abstraktů bude vybrán jeden, jehož autorovi bude proplacen registrační poplatek, náklady na ubytování, letenka/jízdenka. Technickou stránku účasti, tj. přihlášení na konferenci, ubytování, dopravu atd. si každý zařizuje sám. Podmínkou proplacení nákladů je prezentace posteru, nebo sdělení na kongresu SNL a poté na mezinárodním kongresu EAHP.

Žádosti o podporu se zasílají předsedovi sekce NL Mgr. Michalovi Hojnému, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 15. října 2017

výbor SNL

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 10 z 43

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 61 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack